Hofoss

 

Wikipedia-artikkel om Hofoss

Essay om Hofoss-navnet av Erlend Strand

Hofoss’ historie av Tore Noer [kommer]