Hva betyr navnet ‘Hofoss’?

 

Oluf Rygh, i Norske Gaardnavne, skriver at gårdsnavnet ‘Hofoss’ opprinnelig betyr “den høie Fos, af hór (hár), høi” (NG, 3. bind, s. 244). Norsk stadnamnleksikon, 3. opplag 2007, viderefører Ryghs tolkning som “høgfossen” (NSL, s. 217). Navnet er som vi ser et sammensatt navn, av leddene Ho- og -foss, hvor betydningen til sisteleddet ved første øyekast synes noe klarere enn betydningen til førsteleddet. Arne Torp, professor i nordiske språk, skriver i en epost til meg:

 

Les mer her

 

av Erlend Strand

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.