Møter:

 

24.04.2014: Årsmøte

 

25.01.2014: Arbeidsmøte

 

15.04.2013: Styremøte

 

25.06.2012: Møte

 

16.04.2012: Møte

 

27.02.2012: Møte

 

17.08.2011: Styremøte

 

10.10.2010: Stiftelsesmøte hos Inger Noer