Referanser i litteraturen

CARL AXEL GODTLUND

I Dagbok över mina vandringer på Wermlands och Solörs finnskogar 1821 nevner Godtlund ‘Hogfors i Brandvals socken’ (s. 161). Formålet er å plassere 1500-tallsrøveren Olof i det sosiale og geografiske landskapet. Vi får inntrykk av at Finnskogen må ha vært sparsommelig bebygd på denne tida.

Wikipedia om Carl Axel  Godtlund

FILMEN «FINNSKOG OG TROLLSKAP»

Filmen Finnskog og trollskap ble laget av Gunnar Vold i 1954-1956 og følger Nitahå-Jussi på en vandring fra gård til gård, torp til torp, gjennom Finnskogen. Filmens første minutt viser opptak fra Åflodammen under tømmerfløtinga i 1954-55. Hans Strand og andre folk fra Hofoss fyller lerretet noen sekunder.

Comments are closed.