Hofossdagen – 2019

Tekst: Roger Granseth, bilder: Marit Granseth

Mortfisker’n fra Smedstad og tidligere Brane-keeper – ja, det er vel kun på Hofoss at Trond Nordby vil bli introdusert slik leder av Hofoss Historieforening, Dag Kjensjord, gjorde det under sin innledning av årets Hofossdag.

Dag Kjensjord

Trond var invitert til å fortelle fra sin nye bok «Folkelige toner over djupe skoger», illustrert av den lokale kunstneren Tore Hansen. Målet med boka har vært å kartlegge de varierende musikalske uttrykk og finne ut mer om kulturene som frembrakte og omgav musikken fra Solør og tidligere Brandval sokn i perioden fra 1660-tallet og fram til slutten av 1800-tallet. Fra boka snakket Trond mest om mytene om Halteguten, som han har skrevet en artikkel om i Brandvalitten. Han avslørte i tillegg å ha startet arbeidet med en ny bok som skal handle om tømmerfløtinga i Skasvassdraget. Boka vil ta for seg både teknologien bak og kulturen rundt tømmerfløtinga.

I tillegg til kåseri ble det boksignering på Trond.

Programmet for Hofossdagen inneholdt også folkelige toner fremført av Trond Aarstad på trekkspill.  Han spilte først tre komposisjoner av Anton Hofoss, den lokale komponisten som i sin tid var drivkraften i Hofossmusikken. Så ledet han allsangen som bestod av to av hans egne komposisjoner; «Fjeldsjøen» (tekst: Olaf Hofoss) og «Hokåsens egen sang» (tekst: Trond Aarstad).

Trond Aarstad

I pausen var det anledning til å kjøpe Trond Nordby sin nye bok og også hans forrige, «Hofoss i verda». Begge ble velvillig signert av forfatteren.  Pausen ga også tid til å slå av en prat rundt bordene samt gjøre innkjøp av kaffe, vafler m.m. fra kiosken. 

Drøyt 100 personer hadde tatt turen til Halvorstun i godt sommervær denne siste lørdagen i juni. Det vellykkede arrangementet ble avsluttet med en historisk vandring i kulturstien under ledelse av Thor Olsen, for dem som ønsket å være med.

Comments are closed.