Hofossdagen – 2018

Hofossdagen ble arrangert 30. juni

Tekst Gunn Løvtjernet. Bildene er utlånt av Jon Arne Foss.

I år hadde Hofossdagen 7-årsjubileum og 70-80 personer koste seg i det fine været.

Leder i Hofoss Historieforening, Dag Kjensjord, ønsket velkommen.

Trond Aarstad underholdt også i år med gamle Hofosslåter komponert av Anton Hofoss, deriblant den vakre melodien om Fjeldsjøen og Hofossangen.

Årets foredragstema var Spanskesyken som raste over hele verden i 1918-19, altså for 100 år siden.

Seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Svenn-Erik Mamelund holdt et svært interessant og spennende kåseri om sykdommen.

Sykdommen var en influensaepedemi og tok 13 – 15000 menneskeliv i Norge. De fleste døde av lungsbetennelse og andre lungekomplikasjoner. Rundt 1 million personer antas å ha vært smittet. På verdensbasis krevde spanskesyken 50 -100 millioner liv.

Inger Noer fortalte om omfanget av spanskesyken i vårt område.

Det var folk i sin beste alder, gjerne unge og friske som døde først.

Årets temautstilling på Anno Museum, Kongsvingerregionen (Gyldenborg) er ”Spansken” som sykdommen ble kalt lokalt.

Som vanlig var det vafler og kaffe, pølser og brus å få kjøpt på Hofossdagen, noe de frammøtte gjerne benyttet seg av. I en koselig kaffeprat med gamle kjente kunne en også snakke om annet enn sykdom og død.

Comments are closed.