HVA BETYR NAVNET ‘HOFOSS’?

Posted on 7. november 2016

Oluf Rygh, i Norske Gaardnavne, skriver at gårdsnavnet ‘Hofoss’ opprinnelig betyr “den høie Fos, af hór (hár), høi” (NG, 3. bind, s. 244). Norsk stadnamnleksikon, 3. opplag 2007, viderefører Ryghs tolkning som “høgfossen” (NSL, s. 217). Navnet er som vi ser et sammensatt navn, av leddene Ho- og -foss, hvor betydningen til sisteleddet ved første øyekast synes noe klarere enn betydningen til førsteleddet. Arne Torp, professor i nordiske språk, skriver i en epost til meg:

av Erlend Strand

Her kan du lese mer om hva navnet Hofoss betyr.

Comments are closed.