Arveskifter på Hofoss

Ut fra disse skiftene kan du se hva dine forfedre eide ved sin borgang, alt ble registrert og fordelt. Skiftene sier også noe om og deres levevilkår. Ved å se skiftene over et tidsperspektiv kan en også sette seg inn i skjebnene til disse personenes liv og død.
Opplysningene har vi hentet fra Yngve Strands arkiv. Han tilbragte utallige timer på Riksarkivet på Hamar og skrev av alle skiftene som er tilgjengelige her. Skiftene strekker seg fra 1686 til 1847.
Til venstre kan dere se et bilde av en original skifteprotokoll.  Dette gir et inntrykk av hvilken jobb det må vært å tolke skriftene til tross for Yngves evne til å lese gotisk håndskrift.
En stor takk til Brandval Historielag som med sin dokumentasjon i Brandvalboka Hokkåsen har gjort det mulig å koble skiftene til personene omtalt i boka. I toppen av hvert skiftedokument har vi lagt til en side-referanse til “Brandvalboka Hokkåsen”. Så gå inn der og finn dine forfedre.

Lykke til!


I disse gamle skiftepapirene er det brukt en del måleenheter som i dag kan være ukjent for mange. Her er en liten liste med forklaringer:

Gamle mål og vektenheter

BetegnelseType`Forklaring
RisbitEn 1 - 1,5 år gammel vær (hann geit)
KalvskinnMål på
HudMål på
rd / RdlrMyntRiksdaler
spdMyntSpecidaler
tylt / tylftAntallTolv av noe, vanligst brukt som 12 dusin (12) = 144
alen/allenLengdemellom 45 og 65 cm, delt i 18, 20 eller 24 tommer
lispundVektca. 8 kg
alenLengde62,8 cm
favnLengde3 alen
187,4 cm
en fjerdings veiLengde / avstandca. 2825 m
(en kvart mil)
en korntønneVolum
(faste varer)
139 liter
en fjerdingVolum
(faste varer)
ca. 34,7 liter
(en kvart tønne)
en skjeppeVolum
(faste varer)
ca. 17,4 liter
(en hav fjerding)
en settingVolum
(faste varer)
ca. 8,7 liter
(en halv skjeppe)
en åttingVolum
(faste varer)
ca. 2,2 liter
(en åttendels skjeppe)
en tønneVolum
(væsker)
115,8 liter
et oksehodeVolum
(væsker)
131,6 liter
(to tønner)
et ankerVolum
(væsker)
ca. 38,6 liter
(en tredjedels tønne)
en kanneVolum
(væsker)
ca. 1,93 liter
(en tyvendedels anker)
en pottVolum
(væsker)
ca. 0,96 liter
(en halv kanne)
en pelVolum
(væsker)
ca. 0,24 liter
(en kvart pott)
en trepelingVolum
(væsker)
ca. 0,72 liter
et skippundVektca. 159,2 kg
en vogVektca. 17,9 kg
(en tredjedels skippund)
et bismerpundVekt5,98 kg
(en tredjedels vog)
et skålpundVekt0,5 kg
(en tolvtedels bismerpund)
en unseVektca. 31 g
(en sekstendels skålpund)
en loddVekt15,5 g
(en halv unse)
en kvintinVektca. 3,9 g
(en fjerdedels Lodd)
en ortVektca. 1,0 g
(en fjerdedels kvintin)
et maal agerFlatemål2401 quadrat-alen, i Gudbrandsdalen
(ca. 325 m2)
2744 quadrat-alen, i de andre egne
(ca. 372 m2)
en mæling engFlatemål12544 quadrat-alen, i de fleste egne
(ca. 1699 m2)

Arveskifter på Hofoss fra 1677 til 1847

Skifte etter - navnFødt - DødSkiftedatoArvinger (alder)Sideref.
Brandvalboka
Gulich Euffensen,
Jøran Siffuersdatter
1605-1677
?
28.09. 1677Siffuer Pedersen m/fl.272Les
Berte Arnesdaatter,
enkem. Even Gulikksen
og Halvor Olsen
?
?
15.02. 1712Ektem.: Halvor Olsen
Barn med tidl. ektem Efuen Hoefaas:
Arne Efuensen,
Hans Efuensen,
Jøran Efuensen
Ragnhild Efuendsdatter
292Les
Erich Gullichsøn,
enke Aase Amundsdaatter
?
?
09.12. 1712Brorbarn
Syver Pedersen, Arne Evenssøn,
Hans Evensøn, m/fl.
272Les
Arne Afvenssøn,
Gj.levende Oloug Gunderdaatter
1685-1737
? - 1746
12.06. 1737Erich Arnessøn (f. 1707
Ole Arnessøn (f. 1713)
m/fl.
281Les
Eli Samuelsdatter,
enkem. Syver Pedersen
ca. 1669-1739
e. 1655 - 1752
10.09. 1739Peder Syversen (f. 1699)292Les
Hans Hansen,
enke Maren Erichsdaatter
ca. 1704 - 1739
ca. 1701 - 1761
27.11. 1739Endre Hansen (7), Anders (4), Ole (1 1/2),
Maren (11), Ragnhild (5)
m/fl.
285Les
Tosten Gundersen,
enke Berthe Gudmundsdaatter
ca. 1680 - 174806.12. 1740Gunder Torstensen, Gudmund Torstensen,
Kristen m/fl.
300 - 301Les
Arne Hansen,
enke Marie Erichsdatter (gift 1745)
? - 1748
ca. 1701 - 1761
21.10. 1748Hans Arnesen (3)286Les
Karen Siversdaatter,
enkem. Ole Arnesen
1718 - 1749
1713 - 1769
21.05. 1749Ole Olsen (1 1/2)281
Gnr. 141, Bnr. 2
Les
Gunder Torstensøn,
enke Marthe Amundsdaatter
1710 - 1750
ca. 1712 - 1775
24.08. 1750Torsten Gundersen (15), Amund Gundersen (4år),
Gunder Gundersen (1 1/2),
Mari Gundersdaatter (12)
301
(Gnr. 141, Bnr. 11)
Les
Mari Hansdaatter,
enkem. Peder Gundersen
ca. 1698 - 1756
ca. 1688 - 1766
22.10. 1756Gunder (34), Hans (21),
Mari (15)
273
Gnr. 141, Bnr. 1
Les
Pernille Simmensdaatter,
enkem. Erich Arnesen
ca. 1698 - 175826.04. 1759Arne Erichsen (27 1/2), Simen (25 1/2),
Olaug, Tore (21)
286
(Svenskebøl)
Les
Tore Isachsdaatter,
enkem. Gunder Pedersen
1728 - 1758
1722 - 1781
26.04. 1759Peder (11),
Gunnild (7), Mari (3 1/2)
277Les
Isach Simensen,
enke Gunhild Olsdatter
?
?
27.04. 1759Ole (27), Tore (død),
Gunhilds barn m Gunder Pedersen:
Gunhild (7) og Mari (3)
275Les
Mari Erichsdatter,
enkem. Arne Hansen
ca. 1701 - 1761
1704 - 1748
09.12. 1761Med Hans Hansen:
Erich (3 dager), Mari (32 og Ragnhild (28)
Med Arne Hansen:
Hans (14)
285Les
Arne Erichsen,
enke Mari Gundersdaatter
1731 - 1765
1737 - 1775
07.11. 1765Erik Arnesen (2)
Pernille (5 1/2)
284Les
Hans Gundersen,
enke Kari Fridrichsdaatter
ca. 1690 - 176822.04. 1768Med Kirsti Olsdatter:
Gunder (29), Kari (40), Ingri (34)
Med Kari:
Hans (23)
304Les
Ole Arnesen,
enke Mari Olsdaatter
1713 - 1769
1732 - 1819
18.11. 1769Med Kari Siversdatter:
Ole (22)
Med Mari Olsdatter:
Arne (11),
Berthe (5, døde 14d før skifte)
281
Gnr. 141, Bnr. 2
Les
Mari Siversdatter,
enkem. Erich Gundersen
1689 - 1769
?
12.01. 1770Med Halvor Larsen:
Gunhild (50),
Med Erich:
Ingri, Eli, Marthe (32)
277Les
Ragnhild Christiansdaatter,
enkem. Ole Evensen
1722 - 1768
1722 - 1772
06.06. 1771Erik (24), Ole (?), Christian (13), Ole (12), Even (4),
Ingeborg (20), Berthe (16), Mari (9)
286Les
Erich Arnesen,
ektef. Pernille Simensdatter
1707 - 1773
ca. 1698 - 1758
14.12. 1774Arne (død), Erich (12),
Pernille (15)
Simen (myndig), Olloug, Tore
286Les
Mari Gundersdaatter,
1. ektem. Arne Eriksen,
enkem. Hans Pedersen
1737 - 1775
(1731-1765)
17.05.1775Etter Arne:
Arne Eriksen (34), Erik (12), Pernille (15)
Etter Hans:
Arne (4), Marthe (1 1/2)
284Les
Marit Amundsdaatter,
enkem. Gunder Arnesen
1712 - 1775
1715 - 1778
22.08. 1775Etter Kari Arnesdatter & Gunder Arnesen:
Arne (29),
Etter tidl. ektem. Gunder Tostensen:
Amund Gundersen (29), Mari Gundersdatter (døde april s.å.),
Erich Arnesen (12), Pernille Arnesdatter (15 1/2)
og i fra 2. ektesk.:
Arne Hansen (6), Marthe Hansdatter (1 1/2)
301
Gnr. 141, Bnr 11
Les
Gunder Pedersen,
enke Thore Erichsdatter
1722 - 1781
1738 - 1809
18.03. 1782Fra Thore sitt 1. ektesk. :
Peder Gundersen Botner (34), Gunnhild Gundersdatter (32),
og Mari Gundersdatter (27)
2. ektesk. m/Gunder:
Simen Gundersen (20), Thore Gundersdatter (17)
277Les
Ingri Erichsdatter,
enkem. Ole Isachsen
1729 - 1788
1732 - 1800
20.08. 1788Isak (18), Erich (13 1/2),
Gunild, Mari, Thore, Else
275Les
Hans Gundersen,
enke Else (Olia?) Olsdatter
1754 - 1789
1758 -
04.09. 1789,
(utsatt til 08.04.1791)
Gunder Hansen (7), Ole Hansen (4)276, 277Les
Svenning Gundersen,
enke Marthe Arnesdatter
1756 - 1799
1761 -
14.02. 1798,
(utsatt til 15.07.1799)
Gunder (14 1/2), Arne (4 1/2), Svenning (1 1/4),
Olia (17), Elie (13)
273
Gnr. 141 Bnr. 1
Les
Ole Isaksen,
gift med Ingrid Eriksdatter
1732 - 1800
1729 - 1788
22.10. 1800Isak, Erik, Gunnil,
Mari, Eli, Thore
275Les
Kari (Mari?) Hansdatter,
enkem. Ole Olsen
?? - 1801
1747 - 1805
23.03. 1801Ole (24), Hans (19), Amund (12),
Syver (9), Arne (5),
Kari (26), Inger (21)
Fra tidl. ektesk. m/ Tor Haagensen:
Tord Torsen
282Les
Ole Olsen,
gift med Marie Hansdatter
1747 - 1805
1746 - 1800
29.01. 1806 og
04.02. 1806
Ole, Hans (24), Amund (18),
Syver (15), Arne (10),
Kari , Inger (20),
Stebror - Arne Olsen Nord,
Halvbror - Thord Thordsen Hofoss
282Les
Svenning Eriksen,
hustru Kari Arnesdatter
1755 - 1820
1760 - 1820
10.10. 1820Svenning (31), Arne (35),
Inger (40), Olia (38), Karen (28),
Kristie (26), Anne (23), Elie (20),
Thore (18)
285Les
Marie Amundsdatter,
enkem. Erich Olsen
1777 - 1825
1775 - 1841
29.03. 1826Amund (20), Ole (7),
Inger (18), Marthe (15), Olia (11),
Elie (9), Maren (7)
276Les
Gunder Arnesen,
Anne Olsdatter
1782 - 1859
1785 - 1838
09.05. 1835,
11.12. 1835 og
16.03.1837
Arne (24), Ole (22),
Maren (18)
301Les
Olia Svenningsdatter Hofoss,
enkem. Ole Olsen
1781 - 1836
1776 - 1856
21.11. 1837Ole Olsen, Svenning, Martin,
Arne, Gunder,
Maren, Marthe, Karen,
Olia, Anne
282Les
Erik Olsen Hofoss,
Mari Amundsdatter
1775 - 1841
1777 - 1825
15.11. 1844Med Mari:
Ole Eriksen (1818-1911, Amund (1806-1902,
Inger (1808-1895), Marte (1810-1879),
Olia (1814- )
Med Inger Olsdatter:
Karen, Maren, Marthe
276Les
Marte Olsdatter Hofoss,
enkem. Gunder Amundsen Hofoss
1765 - 184727.04. 1847Med Gunder:
Amund, Johanne, Marte
1. ektesk. m/ Isak Olsen:
Inger (1797-1834)
275, 276Les

Comments are closed.