Hofoss Historieforening

Hofoss historieforening ble stiftet høsten 2010 etter initiativ fra Dag Kjensjord, Øyvind Strand og Erlend Strand. Yngve Strand (Dags onkel og Øyvinds og Erlends far) samlet over en årrekke mye kunnskap om Hofoss’ fortid. Han gjorde egne utgravninger, samlet, studerte og transkriberte gamle dokumenter og videreformidlet kunnskapen til familie, venner og historieinteresserte bekjente. Da Yngve døde 20. mai 2010, forsvant en av de fremste muntlige kildene til kunnskap om Hofosshistorien. Andre med tilknytning til Hofoss som har jobbet med lokalhistorien er Tore Noer, Thor Olsen og Trond Nordby. De har på ulike måter bidratt til, og bidrar fortsatt til, historisk kunnskap om og kulturvern av Hofoss. Et eksempel i så måte er Hofoss kultursti i regi av Hokåsen utmarkslag.

Hofoss gård?

Hofoss historieforening ønsker å samle alle lokale krefter og andre interesserte til dugnad: et dokumentasjonsprosjekt der den historiske informasjonen som kan skaffes til veie samles, digitaliseres og publiseres på nett. Samtidig vil prosjektet og denne nettsiden kunne bidra til styrking av lokalsamfunnet og identitetsskaping for alle med tilknytning til Hofoss.

Formålsparagraf
Historieforeningens hovedmålsettinger:

Bidra til lokalt engasjement og identitetsskaping for nåtidige og framtidige hofossinger, og andre med tilknytning til eller interesse for Hofoss
Bygge et digitalt arkiv med informasjon om Hofoss’ historie og geografi, og publisere materialet på nettstedet
Forvalte midler til forskning på Hofoss’ økonomiske, sosiale og kulturelle historie
Tilby et interaktivt forum i og med dette nettstedet, hvor alle med intere
sse for Hofoss kan kommunisere og bidra med informasjon til databasen.

Foreningens styre og medlemmer
Det ble avholdt stiftelsesmøte 10. oktober 2010 hos Inger Noer på Hofoss. Tilstede som stiftere var Sigmund Engdahl, Ola Skaare, Toril Aafloen Henriksen, Dag Kjensjord, Anne-Marit Nordby, Inger Noer, Gunnar Strand, Thor Olsen, Hans Otto Strand, Øyvind Strand og Erlend Strand.

Bidra til lokalt engasjement og identitetsskaping for nåtidige og framtidige hofossinger, og andre med tilknytning til eller interesse for Hofoss
Bygge et digitalt arkiv med informasjon om Hofoss’ historie og geografi, og publisere materialet på nettstedet
Forvalte midler til forskning på Hofoss’ økonomiske, sosiale og kulturelle historie
Tilby et interaktivt forum i og med dette nettstedet, hvor alle med interesse for Hofoss kan kommunisere og bidra med informasjon til databasen.

Som styremedlemmer ble valgt: Erlend Strand (styreleder), Sigmund Engdahl (styremedlem), Thor Olsen (styremedlem), Dag Kjensjord (styremedlem), Inger Noer (styremedlem), Toril Aafloen Henriksen (styremedlem). Øyvind Strand og Ola Skaare ble valgt til revisorer.

Hofoss og sosiale medier
Den digitale æraen og web-revolusjonen har gjort det langt lettere å organisere og samles om interesser, hobbyer og prosjekter enn det var før. På Facebook har gruppa Hofoss eksistert siden 2007. Facebook er uovertruffen som plattform for kommunikasjon, men ikke særlig egnet til systematisering av informasjon. Det er derfor ønskelig at Facebook-gruppa og foreningens nettsted supplerer hverandre og virker sammen til beste for styrking og ivaretakelse av Hofoss’ identitet og kulturarv.

Den digitale teknologien har gjort det mulig å sette spor etter seg på en måte som aldri tidligere i historien har vært mulig. Vi benytter nå denne anledningen til å plotte Hofoss inn på det digitale kartet.

Hofoss og framtida
Hofoss er ei grend i rask forandring og blir «urbanisert» på linje med landsbygda forøvrig i Norge. I den senere tid har Hofoss fått en rekke veinavn som bryter med tradisjonen i den forstand at navnene ikke er gitt av lokalbefolkningen, men av kommunen. Dette reflekteres også i stedsnavnbasen vår. Vi vet ikke hvor Hofoss er om 200 eller 500 år. I teorien kan ethvert lokalsamfunn lide samme skjebne som Brattfoss. Vi kan ikke fryse tida, og det er ikke mulig å demme opp for historiens gang. Men det vi kan gjøre er å dokumentere de ulike fasene av Hofoss’ historie, lagre dokumentasjonen digitalt og på den måten gjøre den tilgjengelig for «evigheten og forbi». Når det gjelder fortida må vi for en stor del rekonstruere de historiske fasene etter beste evne. Framtidas Hofoss-historikere og digitale arkeologer kan vi langt på vei hjelpe ved å samle informasjonen vi sitter på, ta bilder av bygninger og landskap NÅ, og skrive om våre tanker og observasjoner og publisere dem her på nettstedet.

Det understrekes at det er rom for personlige og subjektive såvel som faglige bidrag.

Erlend Strand, oktober 2010

Comments are closed.