Byggnings- bruks- og stedsnavn

Stedsnavn er en viktig del av et steds kulturarv og de blir fort glemt når de ikke lenger brukes. Dette gjelder også Hofoss.

Bønder og arbeidere som gjennom tida jobbet med innmark og utmark på Hofoss, var avhengig av å kunne kommunisere seg i mellom om ulike boplasser, beiteområder, jordteiger, skogholt, bekker, steiner, bygninger, etc. Derfor kan vi anta at omtrent hver eneste lille flekk på Hofoss til ulike tider har hatt et navn. I et hundreårsperspektiv er flere av disse navnene borte. I et tusenårsperspektiv er naturligvis de fleste borte.

Hofoss er ikke lenger et bondesamfunn i tradisjonell forstand, slik det var da brorparten av innbyggerne arbeidet med jorda, skogen, gårdene, møllene eller tømmerfløting. Denne sosiale, kulturelle og økonomiske endringen har i hovedsak skjedd de siste femti åra. Hofossfolk flest har nå sitt arbeidssted utenfor Hofoss og landbruket. Det er derfor grunn til å tro at stedsnavnene blir borte i et høyere tempo enn før.

Noen av Hofoss-navnene er så gamle at vi ikke lenger er sikre på hva de betyr. Hofoss er et slik navn, Kartarfloet likeså. Og hvorfor heter det Ruslebakken, Mærrasletta og Svartfleita? Når det gjelder språkformen på navnene, er det et særtrekk ved mange Hofoss-navn at de har dativform, f.eks. Dala, Bækka, Nordstu’n, Åfloen, m.fl. (les mer om denne dativbruken her).

Navnedatabasen vår tar mål av seg til å samle de Hofoss-navnene det fortsatt er mulig å oppdrive, informere om beliggenhet (kart) og utseende (bilder), knytte historier til stedene, samt gi forslag til hva noen av de mer kryptiske navnene kan bety. For nåtidige og framtidige hofossinger innebærer dette at de vil være i stand til å holde navnene i hevd, og de forskjellige småstedene rundt omkring på Hofoss får på denne måten mening og historisk identitet. Å bruke de snart glemte stedsnavnene mer aktivt gir mer liv til Hofoss-grenda. Bruk dem!

Ønsker du å vite mer om dativsformer av stedsnavnene så finner du det her.

Innsamlingen av navnene begynte som dugnad på Facebook-gruppa Hofoss.

Bidragsytere
Hans Otto Strand, Trond Nordby, Sigmund Engdahl, Inger Noer, Dag Kjensjord, Gunnar Strand, Anita Bratli, Ola Skaare, Toril Aafloen Henriksen, Thor Olsen, Ivan Bratli, Erlend Strand.

Comments are closed.